Hansgrohe SE is top wat betreft kwaliteit, milieubescherming en arbeidsveiligheid. De verantwoordelijke personen ontvangen de certificaten.

Hansgrohe SE is top wat betreft kwaliteit, milieubescherming en arbeidsveiligheid. De verantwoordelijke personen ontvangen de certificaten.

Principes van een duurzame onderneming

Sinds de oprichting van de onderneming in het jaar 1901 staat de naam Hansgrohe niet alleen voor ontelbare design- en technologische innovaties, maar ook voor handelen met verantwoordelijkheidsbesef. 'Duurzaam handelen' wordt door vele bedrijven geclaimd – maar bij Hansgrohe is het als onderdeel van het zakelijke handelen op internationaal niveau vast verankerd, meetbaar en controleerbaar.

Uit verantwoording voor de maatschappij handelt de Hansgrohe Groep zodanig, dat:

  • gezondheid en veiligheid van alle medewerkers op hun werkplek zijn gewaarborgd;
  • de milieuvriendelijkheid, veiligheid en de hoogste kwaliteit van haar productie en producten zijn gewaarborgd;
  • water en andere waardevolle grondstoffen verantwoordelijk en duurzaam gebruikt worden en de ethische principes volledig worden nageleefd.

De Hansgrohe Groep formuleert strategische duurzaamheidsdoelen en implementeert deze in haar bedrijfsprocessen. Een managementsysteem verenigt aspecten van milieubescherming, kwaliteitsmanagement en arbeidsveiligheid onder één dak.

De Hansgrohe Groep:

  • neemt de eisen en behoeften van haar klanten en gebruikers van haar producten als leidraad;
  • stelt veilig, dat alle geldende wettelijke en overige specificaties worden nageleefd. Hiervoor voert de onderneming regelmatig interne controles en trainingen uit en werkt zij nauw en op basis van vertrouwen samen met technische organisaties en instanties;
  • scherpt op de verschillende vakgebieden van haar medewerkers het bewustzijn aan van het belang van gezondheids- en milieubescherming, van arbeidsveiligheid en kwaliteitsbewaking evenals de duurzame omgang met water en andere kostbare grondstoffen. Daartoe behoort ook dat de onderneming hen – vooral in het kader van continue verbeteringsprocessen – actief betrekt;
  • onderwerpt alle bedrijfsactiviteiten regelmatig aan een risicobeoordeling, om potentiële gevarenbronnen tijdig te signaleren en uit te schakelen. Bovendien onderzoekt de onderneming alle voorvallen of alle 'bijna-voorvallen' en analyseert hun oorzaken, zodat zwakke plekken blootgelegd en geëlimineerd worden. Op deze basis ontwikkelt de onderneming extra, preventieve strategieën;
  • stelt geschikte technologieën, gereedschappen, processen en alle noodzakelijke informatie ter beschikking, die de medewerkers bij de implementatie en verwezenlijking van deze principes zo goed mogelijk ondersteunen;
  • werkt nauw samen met haar leveranciers, om veilig te stellen dat diens prestaties en praktijken voldoen aan de eisen die uit deze principes voortvloeien;
  • controleert in het kader van haar milieu-, gezondheids- en arbeidsveiligheids- en haar risicomanagement de naleving van deze principes in regelmatige intervallen met als doel haar gezondheids-, arbeids- en milieubescherming verder te verbeteren. Bovendien laat de onderneming de effectiviteit van zijn managementsystemen en maatregelen regelmatig door onafhankelijke instellingen controleren.

Duurzaamheid bij Hansgrohe: veelvuldig gecertificeerd

Onze certificaten voor kwaliteits-, arbeids- en gezondheidsmanagement.

Hansgrohe maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Je kunt alle cookies accepteren of het gebruik van cookies zelf aanpassen en onze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens inzien.

   

Ik accepteer alle cookies

Apps & services voor tablets

Nu ontdekken
<% } //bolIsPublishMode %>