Gebruiksvoorwaarden Doorverwijzing naar dealers

Stand maart 2011

Voor het beschikbaarstellen van de functionaliteit van de Doorverwijzing naar dealers door Hansgrohe Nederland gelden de volgende gebruiksvoorwaarden.

 1. Prestaties

Wij stellen de gebruikers van onze websites de functionaliteit "Doorverwijzing naar dealers" ter beschikking. De gebruiker kan door middel van de functionaliteit Dealer zoeksysteem dealers zoeken en vervolgens zijn adresgegevens aan de door hem/haar geselecteerde ontvangers per e-mail of sms-bericht verzenden. Daarbij voert de gebruiker zelf de ontvangers en hun adresgegevens in (e-mailadres of mobiele telefoonnummer). Wij genereren dan de inhoud van het bericht (adresgegevens dealer en vereiste impressumgegevens). De gebruiker heeft bij sms-berichten niet de mogelijkheid de tekst te veranderen of te wijzigen, maar kan bij e-mails wel inhoud in de onderwerpregel en de tekst van het bericht invoegen. Verzending geschiedt niet-versleuteld en blijft achterwege met een overeenkomstige verklaring van de ontvanger geadresseerd aan ons.

2. Onze verantwoordelijkheden

Het beschikbaar stellen van de functionaliteit "Doorverwijzing naar dealer" is een vrijwillige en kosteloze service van ons die wij te allen tijde kunnen opheffen of beperken. Wij controleren de juistheid van de door de gebruiker ingevoerde adresgegevens van de ontvanger niet en garanderen geen beschikbaarheid van de functionaliteit of de succesvolle verzending of aankomst van de e-mails of sms-en.

 3. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

De gebruiker bevestigt dat de ontvanger akkoord gaat een bericht te ontvangen.

De gebruiker is, met uitzondering van de door ons beschikbaar gestelde adresgegevens van de dealer, uitsluitend voor de inhoud verantwoordelijk die door hem/haar resp. zijn/haar vertegenwoordigers of andere personen met toegang tot zijn ontvangst wordt opgesteld, geselecteerd en verzonden. De gebruiker mag, voor zover deze de inhoud kan wijzigen of opstellen niet in strijd handelen met de geldende wetgeving, in het bijzonder geen onwettige, auteursrecht overtredende of aanstoot gevende inhoud verspreiden. Het gebruik van de functionaliteit "Doorverwijzing naar dealer" voor het verzenden van massa's E-cards en iedere andere vorm van reclame- of marketingboodschappen of kettingbrieven is niet toegestaan. 

4. Aansprakelijk van de gebruiker voor zijn/haar gedrag

De gebruiker is jegens ons aansprakelijk bij het schenden van zijn contractuele of wettelijke verplichtingen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 

De gebruiker vrijwaart ons bovendien van eventuele aanspraken van derden die wegens een schending van rechten van derden op basis van zijn/haar gebruik op ons worden verhaald. Wanneer de gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt, de toepasselijke wetgeving en de goede zeden overtreedt, behouden wij ons het recht voor het gebruik tijdelijk of permanent uit te sluiten.

5. Informatie over gegevensbescherming

Wanneer u onze functie "Doorverwijzing naar dealer" gebruikt, zullen wij de e-mailadressen, mobiele telefoonnummers en namen opslaan die u als afzender en ontvanger vermeldt, evenals het eventueel door u ingevoerde bericht op basis van de wettelijke bevoegdheden en in overeenstemming met onze instructies voor gegevensbescherming indienen en gebruiken.

Status 11 / 2012

Hansgrohe SE (hereinafter “Licensor”) is the owner of copyright or owner of an exclusive licence to the copyright to the video/film material (hereinafter the “rights”).

The Licensor is also owner of the trademark rights to the products of the Licensor; however, the subject of this contract is not a trademark licence, and nothing in these Terms and Conditions of Use shall imply the existence of or create a trademark licensing agreement.

Moreover, the subject of these Terms and Conditions of Use shall not imply the existence of or create a distribution arrangement of any kind.

The video/film material provided on this website is offered exclusively on the basis of the Terms and Conditions of Use here described. By using or downloading the video/film material (hereinafter “material”), the recipient (hereinafter “Licensee”) accepts these Terms and Conditions of Use.

 1. The Licensor hereby grants the Licensee a non-transferable, non-exclusive licence, which may be revoked at any time, to use the material for the sole purpose of offering and selling the Licensor's products.
 2. The Licensee is entitled to use the material solely subject to the rights, as acquired within the normal course of business. However, the Licensee is not entitled to receive or be provided with any such material from the Licensor.
 3. The Licensee may not misuse this licence or the material subject to the rights.
 4. The Licensee is not entitled to issue sub-licences.
 5. The Licensee may not at any time exercise the rights in any way other than the usage described, and shall not take any steps that could contravene the content or purpose of these Terms and Conditions of Use. Furthermore, the Licensee shall refrain from any activity that may reasonably be expected, in all probability, to have an adverse effect on the value, the validity or the enforceability of a licensed right or on the Licensor's ownership of such.
 6. The Licensee shall observe, in particular, the type and duration of use granted for the material in question.
 7. Royalties will not be charged.
 8. The Licensee hereby acknowledges that within the Licensee/Licensor relationship the Licensor is the sole owner of the rights, that these are and shall always remain the sole and exclusive property of the Licensor and that, with the exception of the licence granted herein, the Licensee has not acquired any further rights or entitlements to the rights. The Licensee shall not challenge the Licensor's ownership of the rights.
 9. Upon termination of the licence due to cancellation or expiry, all rights to the material granted to the Licensee shall automatically expire. The same shall also apply on expiry of the duration of use granted for the material in question. The Licensee must immediately cease exercising the rights and using the material subject to the rights.
 10. The Licensor does not guarantee the validity of the rights and provides no guarantee that the rights may be exercised without infringement of third party rights.
 11. The Licensee undertakes to indemnify and hold the Licensor harmless from and against any and all claims, actions, losses, damages and expenses (including, but not limited to, legal expenses and lawyer fees), which are caused by acts of the Licensee in connection with, or due to the use of, the material.
 12. The Licensee must immediately notify the Licensor in writing of any infringement of, or challenge to, the rights of the Licensor to the material that he becomes aware of. The Licensor has the exclusive right, but no obligation, to take defensive action or initiate proceedings against infringing parties.
 13. The rights are granted to the Licensee for the material in question up until the expiry of the date indicated. On expiry of this date, all rights to the corresponding material shall expire without requiring a separate notice of termination.
 14. Exercise of the rights shall not imply the existence of or create an agency agreement between the Licensor and the Licensee.
 15. No rights or obligations resulting from the licence may be assigned or transferred without the written consent of the Licensor. Any attempt to assign or transfer on the part of the Licensee shall entitle the Licensor to terminate the licence with immediate effect.
 16. All rights are subject to the law of the Federal Republic of Germany. The Licensee hereby submits - as far as is permissible – irrevocably to the non-exclusive jurisdiction of the courts of Offenburg. The Licensor reserves the right to also raise a claim against the Licensee at another competent place of jurisdiction.
 17. These Terms and Conditions of Use shall replace any prior agreements in existence between the Parties concerning the material.
 18. The Licensor reserves the right to make changes to these Terms and Conditions of Use at any. Changes relating to previously provided rights must be made in writing.
 19. If a provision of these Terms and Conditions of Use should be declared invalid or unenforceable, the Parties hereby agree to replace this provision with one that is valid and enforceable and which comes as close as possible to the economic purpose of the invalid provision.
Altijd goed advies

Kranen en douches van hansgrohe kopen in de buurt