De onmisbare grondstof

Feiten over water: dit moet je weten

Water is een verbazingwekkend element. Zijn chemische structuur lijkt op een V: als armen is aan elk zuurstofatoom in het midden een waterstofatoom vastgemaakt. De transparante vloeistof is anders dan alle andere stoffen op deze planeet. Onderzoekers hebben tot nu toe 40 verschillende anomalieën ontdekt. Sommigen beschouwen het daarom als een magisch element. Het leven op aarde vindt hier zijn oorsprong. Het grootste deel van het menselijk lichaam bestaat uit het element dat alle stofwisselingsprocessen mogelijk maakt. Meer spannende feiten over het koele vocht leest u hier.

Blauwe ijsbergen met witte sneeuw.
Water is een unieke vloeistof met talrijke anomalieën, waarvan er één de volumetoename is wanneer het bevriest.

Spannende feiten: zo gebruiken we de kostbare grondstof

Maaidorsers in tarwevelden.
Zonder water groeit op onze planeet niets. De landbouw verbruikt een groot deel van deze natuurlijke hulpbron.

De mens gebruikt water dat afkomstig is van natuurlijke bronnen uit hyporheïsche zones of grondwater. De term hyporheïsche zone verwijst naar het overgangsgebied tussen rivierwater en grondwater. Grondwater is neerslag die in de grond sijpelt tot deze zich boven een ondoordringbare laag ophoopt.

Hoe werkt de zuivering?

Om het te kunnen drinken, wordt natuurlijk water in verschillende stappen gezuiverd. Tijdens de flocculatie verbinden positief geladen stoffen zich met negatief geladen onzuiverheden, die vervolgens kunnen worden uitgefilterd. Sedimentatie maakt gebruik van de zwaartekracht om deeltjes op de bodem van het watervoorzieningssysteem te verwijderen. Verschillende filters van zand en actieve kool verwijderen ziekteverwekkers. Een ontsmettingsmiddel zoals chloor doodt alle resterende kiemen.

Gebruik en verbruik 

Volgens een OESO-studie uit 2016 is de landbouw goed voor ongeveer 70 procent van het wereldwijde waterverbruik. In Europa zijn de industrie en de handel verantwoordelijk voor ongeveer 55 procent van het totale verbruik. Particuliere huishoudens zijn goed voor 13 procent.

H2O en klimaatbescherming

De klimaatverandering doet afbreuk aan de kwaliteit – onder meer door zure regen – en vermindert de kwantiteit van deze onmisbare hulpbron door verdamping. Duurzaam beheer kan de klimaatbescherming echter versterken. Dit blijkt uit het Wereldwaterrapport 2020 van de UNESCO. Als de verliezen en dus ook het verbruik van deze waardevolle hulpbron worden beperkt, worden ook het energieverbruik en de emissies teruggedrongen. 

Onbehandeld afvalwater is een bron van broeikasgassen. Tegelijkertijd draagt de zuivering ervan echter tot zeven procent bij aan de wereldwijde uitstoot. UNESCO is echter van mening dat dit cijfer kan worden verlaagd door verbeterde processen en energiebesparing. Bovendien kan afvalwaterzuivering worden gebruikt als energiebron. Volgens de UNESCO is het behoud en de renaturatie van natuurlijke wetlands ook belangrijk voor de klimaatbescherming.

10 wetenswaardigheden over water

  1. Het gemiddelde menselijke lichaam bestaat voor 55 tot 65 procent uit H2o. Bij pasgeborenen is dat zelfs 78 procent.  
  2. Oceanen bevatten 97 procent van het water op aarde. 2,5 procent is ontoegankelijk zoet water in gletsjers en onder de grond. Slechts 0,5 procent is voor ons beschikbaar als vers water.
  3. Als alle waterdamp in de atmosfeer van onze planeet in één keer als regen zou vallen en gelijkmatig verdeeld zou zijn, zou hij de aardbol slechts tot een hoogte van 2,5 centimeter bedekken.
  4. De gemiddelde regendruppel heeft een diameter van één tot drie millimeter.
  5. Duitsers verbruikten in 2019 ongeveer 125 liter drinkwater per hoofd van de bevolking per dag. 30 jaar geleden bedroeg deze hoeveelheid nog 147 liter.
  6. Tot 20 liter per minuut stroomt door een kraan. De EcoSmart mengkranen beperken de doorstroomhoeveelheid tot ongeveer vijf liter per minuut. Dus als je de kraan dicht laat terwijl je je tanden poetst, kun je minstens tien liter besparen. 
  7. Een bad heeft een inhoud van 150 tot 180 liter. Een gemiddelde douchekop levert 12 tot 15 liter per minuut. De EcoSmart producten van hansgrohe beperken deze hoeveelheid tot zes à negen liter per minuut. Met onze calculator kun je meteen zien hoeveel je hiermee bespaart aan energiekosten en hoeveel bomen je zou kunnen voorzien van het water dat je bespaart.
  8. Voor de productie van koffiebonen voor één kop koffie is ongeveer 132 liter water nodig.
  9. Voor de productie van één fles bier van 0,5 liter wordt 150 liter gebruikt.
  10. Ongeveer een derde van de totale hoeveelheid water in een Duits huishouden wordt gebruikt om de toiletten door te spoelen. 
Hand boven water.
We kunnen niet overleven zonder H2O, maar 97 procent van de totale hoeveelheid is zout zeewater

Onmisbaar element en schaarse hulpbron

Sommige wetenschappers noemen H2O een magisch element omdat het met geen enkele andere stof kan worden vergeleken. Slechts 0,5 procent van de totale hoeveelheid wereldwijd bestaat uit drinkwater. Door de klimaatverandering wordt deze hulpbron schaars. Beter beheer door internationale samenwerking en kleine gedragsveranderingen, bijvoorbeeld bij het tandenpoetsen, helpen om deze vitale hulpbron te sparen.

Vaak gestelde vragen over water

Waarom is H2O een verbazingwekkend element?

Geen enkele andere vloeistof op aarde is zoals water, met 40 bekende anomalieën.

Welke invloed heeft de klimaatverandering op deze hulpbron?

De klimaatverandering vermindert de beschikbare hoeveelheid en verslechtert de waterkwaliteit.

Hoeveel water wordt er wereldwijd verbruikt?

Wereldwijd wordt ongeveer 70 procent gebruikt voor landbouw. In Europa is dat slechts 35 procent.

Hoeveel liter gebruik ik voor baden en douchen?

Voor een vol bad heb je ongeveer 150 en 180 liter nodig. Bij het douchen stroomt er twaalf tot 15 liter per minuut.

Hoe kunnen we water eerlijker verdelen?

Alleen internationale samenwerking kan zorgen voor een eerlijkere verdeling van deze kostbare hulpbron wereldwijd.
hansgrohe whitepaper De groene badkamer.

"De groene badkamer" om te downloaden

Renoveren en bouwen op een milieuvriendelijke manier. In de whitepaper van hansgrohe vind je interessante feiten over duurzame badkamerrenovatie.

Hier downloaden

Altijd goed advies

Kranen en douches van hansgrohe kopen in de buurt